EGET FORBRUG

Forbruget opgøres efter individuelle målere. Disse er placeret enten i lejligheden, udenfor lejligheden eller i kælderen.