FRAFLYTNING OG GENUDLEJNING

Du skal i henhold til din lejekontrakt § 11 fraflytte lejligheden 14 dage før frigørelsesdatoen, således lejligheden kan blive istandsat til ny lejer. Hvis du bliver boende i din opsigelsesperiode vil fraflytningen skulle ske 14 dage før udløb af denne.

Har du ønsket genudlejning før tid, fordi du eksempelvis flytter midt i din opsigelsesperiode, vil vi forsøge dette således, at du kan blive frigjort af lejligheden før tid. Vi kan dog ikke garantere at dette lykkedes.