FORBRUG

Afregning af el, vand og varme, hvor det betales til os, sker en gang om året.

For ejendommene på Sjælland, Odense og Randers løber perioden 01.01 – 31.12. Afregningen fremsendes inden udgangen af April.

For ejendommene i Aarhus løber perioden 01.07 – 30.06. Afregningen sker inden udgangen af oktober.

For ejendommen i Aalborg løber perioden 01.06 – 31.05. Afregningen sker inden udgangen af september.